Ζήσε την περιπέτεια του προσκοπισμού!

Προσκοπικό Δίκτυο

Ηλικίες 18-26

Το Προσκοπικό Δίκτυο είναι το τέταρτο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος και είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων, την Ομάδα Προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών. Αποτελείται από 3 έως 25 μέλη και το Ενήλικο Στέλεχος που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του είναι ο Αρχηγός Προσκοπικού Δικτύου.

Σχετικές δράσεις:

Δεν βρέθηκαν άρθρα.