Ζήσε την περιπέτεια του προσκοπισμού!

Ανιχνευτές

Ηλικίες 15-18

Η Κοινότητα Ανιχνευτών είναι το τρίτο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος και είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων, την Ομάδα Προσκόπων και το Προσκοπικό Δίκτυο. Αποτελείται από τουλάχιστον εννέα (9) Ανιχνευτές και τα Ενήλικα Στελέχη της είναι ο Αρχηγός Κοινότητας και οι Υπαρχηγοί Κοινότητας (έως 3, ανάλογα με τον αριθμό των Ανιχνευτών).

Σχετικές δράσεις:

Υπεύθυνα ενήλικα στελέχη: