Ζήσε την περιπέτεια του προσκοπισμού!

Ανιχνευτές

Ηλικίες 15-18

Η Κοινότητα Ανιχνευτών είναι το τρίτο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος και είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων, την Ομάδα Προσκόπων και το Προσκοπικό Δίκτυο. Αποτελείται από τουλάχιστον εννέα (9) Ανιχνευτές και τα Ενήλικα Στελέχη της είναι ο Αρχηγός Κοινότητας και οι Υπαρχηγοί Κοινότητας (έως 3, ανάλογα με τον αριθμό των Ανιχνευτών).

Risk Consulting

Strategy consultants are hired by clients to support them with strategic decision making, which includes the development of strategy and to an extent also the execution of strategic plans. As the responsibility for strategic decision making falls under the mandate of CxO’s and (senior) management, strategy consultants typically work for executives and high-ranked managers.

Having developed a deep understanding of the key issues and dynamics that govern multiple industries and functional expertise, we are able to provide strategic advice to our clients helping them to acquire substantive business results of both a financial and operational nature.

Our Solutions

In a competitive marketplace, private company leaders like you need an advisor who has demonstrated experience in developing solutions to the issues and challenges facing companies. You want an advisor who understands business strategy, technology solutions, risk management and strategic data analysis.

The Strategy and business planning services aim at outlining, designing and executing our clients strategic and business plans.

  • Design, implementation, application and evaluation of financial instruments.
  • Fund management for the implementation of financial instruments.
  • Consulting services for the design, support, funding and implementation of Concession projects or PPPs.
  • Independent Expert Review of Investment Plans.
  • Design and monitoring of Business Plans and Feasibility Studies.

Case Studies

  • Design, implementation, application and evaluation of financial instruments.
  • Fund management for the implementation of financial instruments.
  • Consulting services for the design, support, funding and implementation of Concession projects or PPPs.
  • Independent Expert Review of Investment Plans.
  • Design and monitoring of Business Plans and Feasibility Studies.

Advisory

In a competitive marketplace, private company leaders like you need an advisor who has demonstrated experience in developing solutions to the issues and challenges facing companies. You want an advisor who understands business strategy, technology solutions, risk management and strategic data analysis.

The Strategy and business planning services aim at outlining, designing and executing our clients strategic and business plans.

Field Experts

Ελεάννα Γρηγοριάδου

Βαθμοφόρος συστήματος

Learn More

Γεράσιμος Νούλας

Βαθμοφόρος ομάδας προσκόπων

Learn More