Ζήσε την περιπέτεια του προσκοπισμού!

Ενήλικα Στελέχη

Ηλικίες 18+

Tο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, προκειμένου να υλοποιήσει τον Σκοπό και την Αποστολή του, λειτουργεί βάση μιας διοικητικής δομής, στην οποία όλα τα Ενήλικα Στελέχη έχουν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Οι ρόλοι αυτοί, αν και λαμβάνονται εθελοντικά λόγω της ιδιαιτερότητας του οργανισμού (που έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα), έχουν ένα σημαντικό πεδίο ευθύνης. Το πεδίο ευθύνης αυτό -το οποίο ονομάζουμε καθήκοντα-εκχωρείται με Εντολή Διοίκησης από το προϊστάμενο κλιμάκιο. Κάθε ενήλικο μέλος του Σ.Ε.Π. αναλαμβάνοντας έναν ρόλο, αποδέχεται και τον τομέα ευθύνης που του αναλογεί και που συνολικά έχει το Σ.Ε.Π. απέναντι στον νόμο και την πολιτεία.

Σχετικές δράσεις:

Δεν βρέθηκαν άρθρα.