Ζήσε την περιπέτεια του προσκοπισμού!

Λυκόπουλα

Ηλικίες 7-11

Η Αγέλη Λυκοπούλων είναι το πρώτο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος. Είναι ισότιμο με την Ομάδα Προσκόπων, την Κοινότητα Ανιχνευτών και το Προσκοπικό Δίκτυο και για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματός της διαιρείται σε παρέες παιδιών που ονομάζονται Εξάδες. Η Αγέλη αποτελείται από 10 έως 30 Λυκόπουλα, τα οποία διαιρούνται σε 2 έως 5 Εξάδες που η κάθε μία έχει από 4 έως 6 Λυκόπουλα. Τα Ενήλικα Στελέχη της Αγέλης είναι ο Αρχηγός Αγέλης και οι Υπαρχηγοί Αγέλης (έως 5, ανάλογα με τον αριθμό των Λυκοπούλων).

Σχετικές δράσεις:

Δεν βρέθηκαν άρθρα.

Υπεύθυνα ενήλικα στελέχη: