Ζήσε την περιπέτεια του προσκοπισμού!

Πρόσκοποι

Ηλικίες 11-15

Η Ομάδα Προσκόπων είναι το δεύτερο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος. Είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων, την Κοινότητα Ανιχνευτών και το Προσκοπικό Δίκτυο και αποτελείται από παρέες παιδιών που ονομάζονται Ενωμοτίες. Η Ομάδα αποτελείται από 12 έως 40 Προσκόπους, οι οποίοι διαιρούνται σε 2 έως 5 Ενωμοτίες που η κάθε μία έχει από 6 έως 9 Μέλη. Τα Ενήλικα Στελέχη της Ομάδας είναι ο Αρχηγός Ομάδας και οι Υπαρχηγοί Ομάδας (έως 5, ανάλογα με τον αριθμό των Προσκόπων).

Σχετικές δράσεις:

Δεν βρέθηκαν άρθρα.

Υπεύθυνα ενήλικα στελέχη: